Лутекс књижара – Човек испред свега

Лутекс књижара – Човек испред свега

Сваки град има своја чувена места, која му дају душу, одишући мирисима и траговима времена у коме постоје. Књижара „Лутекс” је управо то, за град Ваљево. Увек у центру збивања,…

Добро дошли у Клуб

Добро дошли у Клуб

Човек је човеку све. Сабрани око једне идеје која рађа неке нове и боље, уједињени и добронамерни, заједно стварамо повољније околности. Уз чврст ослонац, посвећеност и веру у сваки циљ…

Вредно, а бесплатно

Вредно, а бесплатно

“Нема вредност све што може да се израчуна, као што неке вредности не могу да се израчунају.”Ово је једна од забележених мисли Човека 20. века, научника и генија, Алберта Ајнштајна….