Лутекс књижара – Човек испред свега

Лутекс књижара – Човек испред свега

Сваки град има своја чувена места, која му дају душу, одишући мирисима и траговима времена у коме постоје. Књижара „Лутекс” је управо то, за град Ваљево. Увек у центру збивања,…